• Host 01
  35.000 VNĐ /Tháng
  Giá ưu đãi nhất cho dịch vụ
  img
  • 300 MB Dung lượng
  • 5GB Bandwidth / Monthly
  • 01 Database
  • 03 Subdomain
  • 0 Addon domain
  • Hàng tuần Backup
  • Cpanel (Control Panel)
  Host 02
  60.000 VNĐ /Tháng
  Giá ưu đãi nhất cho dịch vụ
  img
  • 600 MB Dung lượng
  • 10GB Bandwidth / Monthly
  • 02 Database
  • 06 Subdomain
  • 1 Addon domain
  • Hàng tuần Backup
  • Cpanel (Control Panel)
  Host 03
  100.000 VNĐ /Tháng
  Giá ưu đãi nhất cho dịch vụ
  img
  • 1GB Dung lượng
  • 20GB Bandwidth / Monthly
  • 05 Database
  • 15 Subdomain
  • 2 Addon domain
  • Hàng tuần Backup
  • Cpanel (Control Panel)
  Host 04
  150.000 VNĐ /Tháng
  Giá ưu đãi nhất cho dịch vụ
  img
  • 1.5GB Dung lượng
  • Unlimited Bandwidth / Monthly
  • 08 Database
  • 24 Subdomain
  • 5 Addon domain
  • Hàng tuần Backup
  • Cpanel (Control Panel)
  Host 05
  200.000 VNĐ /Tháng
  Giá ưu đãi nhất cho dịch vụ
  img
  • 3GB Dung lượng
  • Unlimited Bandwidth / Monthly
  • 15 Database
  • 45 Subdomain
  • 8 Addon domain
  • Hàng tuần Backup
  • Cpanel (Control Panel)
  Host 06
  350.000 VNĐ /Tháng
  Giá ưu đãi nhất cho dịch vụ
  img
  • 5GB Dung lượng
  • Unlimited Bandwidth / Monthly
  • 30 Database
  • 90 Subdomain
  • 15 Addon domain
  • Hàng tuần Backup
  • Cpanel (Control Panel)
  Host 07
  450.000 VNĐ /Tháng
  Giá ưu đãi nhất cho dịch vụ
  img
  • 10GB Dung lượng
  • Unlimited Bandwidth / Monthly
  • 50 Database
  • 150 Subdomain
  • 30 Addon domain
  • Hàng tuần Backup
  • Cpanel (Control Panel)
  Host VIP
  800.000 VNĐ /Tháng
  Giá ưu đãi nhất cho dịch vụ
  img
  • 20GB Dung lượng
  • Unlimited Bandwidth / Monthly
  • Unlimited Database
  • Unlimited Subdomain
  • 50 Addon domain
  • Hàng tuần Backup
  • Cpanel (Control Panel)
 • Host01
  35.000 VNĐ /Tháng
  Giá ưu đãi nhất cho dịch vụ
  img
  • 300 MB Dung lượng
  • 5GB Bandwidth / Monthly
  • 01 Database
  • 03 Subdomain
  • 0 Addon domain
  • Hàng tuần Backup
  • Plesk (Control Panel)
  Host02
  60.000 VNĐ /Tháng
  Giá ưu đãi nhất cho dịch vụ
  img
  • 600 MB Dung lượng
  • 10GB Bandwidth / Monthly
  • 02 Database
  • 06 Subdomain
  • 1 Addon domain
  • Hàng tuần Backup
  • Plesk (Control Panel)
  Host03
  100.000 VNĐ /Tháng
  Giá ưu đãi nhất cho dịch vụ
  img
  • 1GB Dung lượng
  • 20GB Bandwidth / Monthly
  • 05 Database
  • 15 Subdomain
  • 2 Addon domain
  • Hàng tuần Backup
  • Plesk (Control Panel)
  Host04
  150.000 VNĐ /Tháng
  Giá ưu đãi nhất cho dịch vụ
  img
  • 1.5GB Dung lượng
  • Unlimited Bandwidth / Monthly
  • 08 Database
  • 24 Subdomain
  • 5 Addon domain
  • Hàng tuần Backup
  • Plesk (Control Panel)
  Host05
  200.000 VNĐ /Tháng
  Giá ưu đãi nhất cho dịch vụ
  img
  • 3GB Dung lượng
  • Unlimited Bandwidth / Monthly
  • 15 Database
  • 45 Subdomain
  • 8 Addon domain
  • Hàng tuần Backup
  • Plesk (Control Panel)
  Host06
  350.000 VNĐ /Tháng
  Giá ưu đãi nhất cho dịch vụ
  img
  • 5GB Dung lượng
  • Unlimited Bandwidth / Monthly
  • 30 Database
  • 90 Subdomain
  • 15 Addon domain
  • Hàng tuần Backup
  • Plesk (Control Panel)
  Host07
  450.000 VNĐ /Tháng
  Giá ưu đãi nhất cho dịch vụ
  img
  • 10GB Dung lượng
  • Unlimited Bandwidth / Monthly
  • 50 Database
  • 150 Subdomain
  • 30 Addon domain
  • Hàng tuần Backup
  • Plesk (Control Panel)
  Host_VIP
  800.000 VNĐ /Tháng
  Giá ưu đãi nhất cho dịch vụ
  img
  • 20GB Dung lượng
  • Unlimited Bandwidth / Monthly
  • Unlimited Database
  • Unlimited Subdomain
  • 50 Addon domain
  • Hàng tuần Backup
  • Plesk (Control Panel)
Dịch vụ bổ sung
100MB disk size 20.000 VNĐ/Tháng
10GB data transfer 20.000 VNĐ/Tháng
Các mức giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%.
img