• Host 01
  21.000 VNĐ /Tháng
  Giá ưu đãi nhất cho dịch vụ
  img
  • 1 GB SSD Dung lượng
  • 15 GB Bandwidth / Monthly
  • 01 Database
  • 03 Subdomain
  • 0 Addon domain
  • Hàng tuần Backup
  • Cpanel (Control Panel)
  Host 02
  36.000 VNĐ /Tháng
  Giá ưu đãi nhất cho dịch vụ
  img
  • 2 GB SSD Dung lượng
  • 30 GB Bandwidth / Monthly
  • 02 Database
  • 06 Subdomain
  • 1 Addon domain
  • Hàng tuần Backup
  • Cpanel (Control Panel)
  Host 03
  60.000 VNĐ /Tháng
  Giá ưu đãi nhất cho dịch vụ
  img
  • 3 GB SSD Dung lượng
  • 45 GB Bandwidth / Monthly
  • 05 Database
  • 15 Subdomain
  • 2 Addon domain
  • Hàng tuần Backup
  • Cpanel (Control Panel)
  Host 04
  90.000 VNĐ /Tháng
  Giá ưu đãi nhất cho dịch vụ
  img
  • 4 GB SSD Dung lượng
  • Unlimited Bandwidth / Monthly
  • 08 Database
  • 24 Subdomain
  • 5 Addon domain
  • Hàng tuần Backup
  • Cpanel (Control Panel)
  Host 05
  120.000 VNĐ /Tháng
  Giá ưu đãi nhất cho dịch vụ
  img
  • 5 GB SSD Dung lượng
  • Unlimited Bandwidth / Monthly
  • 15 Database
  • 45 Subdomain
  • 8 Addon domain
  • Hàng tuần Backup
  • Cpanel (Control Panel)
  Host 06
  210.000 VNĐ /Tháng
  Giá ưu đãi nhất cho dịch vụ
  img
  • 7 GB SSD Dung lượng
  • Unlimited Bandwidth / Monthly
  • 30 Database
  • 90 Subdomain
  • 15 Addon domain
  • Hàng tuần Backup
  • Cpanel (Control Panel)
  Host 07
  270.000 VNĐ /Tháng
  Giá ưu đãi nhất cho dịch vụ
  img
  • 15 GB SSD Dung lượng
  • Unlimited Bandwidth / Monthly
  • 50 Database
  • 150 Subdomain
  • 30 Addon domain
  • Hàng tuần Backup
  • Cpanel (Control Panel)
  Host VIP
  480.000 VNĐ /Tháng
  Giá ưu đãi nhất cho dịch vụ
  img
  • 25 GB Dung lượng
  • Unlimited Bandwidth / Monthly
  • Unlimited Database
  • Unlimited Subdomain
  • 50 Addon domain
  • Hàng tuần Backup
  • Cpanel (Control Panel)
 • Host01
  21.000 VNĐ /Tháng
  Giá ưu đãi nhất cho dịch vụ
  img
  • 1 GB SSD Dung lượng
  • 15 GB Bandwidth / Monthly
  • 01 Database
  • 03 Subdomain
  • 0 Addon domain
  • Hàng tuần Backup
  • Plesk (Control Panel)
  Host02
  36.000 VNĐ /Tháng
  Giá ưu đãi nhất cho dịch vụ
  img
  • 2 GB SSD Dung lượng
  • 30 GB Bandwidth / Monthly
  • 02 Database
  • 06 Subdomain
  • 1 Addon domain
  • Hàng tuần Backup
  • Plesk (Control Panel)
  Host03
  60.000 VNĐ /Tháng
  Giá ưu đãi nhất cho dịch vụ
  img
  • 3 GB SSD Dung lượng
  • 45 GB Bandwidth / Monthly
  • 05 Database
  • 15 Subdomain
  • 2 Addon domain
  • Hàng tuần Backup
  • Plesk (Control Panel)
  Host04
  90.000 VNĐ /Tháng
  Giá ưu đãi nhất cho dịch vụ
  img
  • 4 GB SSD Dung lượng
  • Unlimited Bandwidth / Monthly
  • 08 Database
  • 24 Subdomain
  • 5 Addon domain
  • Hàng tuần Backup
  • Plesk (Control Panel)
  Host05
  120.000 VNĐ /Tháng
  Giá ưu đãi nhất cho dịch vụ
  img
  • 5 GB SSD Dung lượng
  • Unlimited Bandwidth / Monthly
  • 15 Database
  • 45 Subdomain
  • 8 Addon domain
  • Hàng tuần Backup
  • Plesk (Control Panel)
  Host06
  231.000 VNĐ /Tháng
  Giá ưu đãi nhất cho dịch vụ
  img
  • 7 GB SSD Dung lượng
  • Unlimited Bandwidth / Monthly
  • 30 Database
  • 90 Subdomain
  • 15 Addon domain
  • Hàng tuần Backup
  • Plesk (Control Panel)
  Host07
  270.000 VNĐ /Tháng
  Giá ưu đãi nhất cho dịch vụ
  img
  • 15 GB SSD Dung lượng
  • Unlimited Bandwidth / Monthly
  • 50 Database
  • 150 Subdomain
  • 30 Addon domain
  • Hàng tuần Backup
  • Plesk (Control Panel)
  Host_VIP
  480.000 VNĐ /Tháng
  Giá ưu đãi nhất cho dịch vụ
  img
  • 25 GB SSD Dung lượng
  • Unlimited Bandwidth / Monthly
  • Unlimited Database
  • Unlimited Subdomain
  • 50 Addon domain
  • Hàng tuần Backup
  • Plesk (Control Panel)
Dịch vụ bổ sung
100MB disk size 20.000 VNĐ/Tháng
10GB data transfer 20.000 VNĐ/Tháng
Giá trên chỉ áp dụng khi thanh toán 12 tháng.
Các mức giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%.
img